Personvernerklæring

Hvem vi er

Denne nettsiden drives av ALL ABOUT SMILES (AAS) med adressen https://allaboutsmiles.no. Vår kontaktinformasjon finner du i delen "Kontakt oss" på slutten av denne personvernerklæringen ("Retningslinjene").

Hos AAS respekterer vi kundenes personopplysninger, og vi tar sikte på å lagre alle dine personopplysninger sikkert. Denne policyen beskriver hvilke typer informasjon AAS samler inn fra/om deg, hvorfor, hvordan vi samler inn den, hvordan vi bruker den, hvilke typer behandling vi kan gjøre med informasjonen din og hvilke rettigheter du har. Hvis du er under 18 år og ønsker å videreformidle dine personopplysninger til oss for å delta i en salgskampanje eller konkurranse, må du lese denne policyen sammen med din forelder eller verge.

"Personlig informasjon" betyr informasjon knyttet til et levende individ som kan identifiseres fra denne informasjonen eller fra slik informasjon og annen informasjon i eller sannsynligvis vil komme i besittelse av AAS (eller dets representanter eller tjenesteleverandører). I tillegg til faktaopplysninger, dekkes også eventuelle meningsuttalelser om en enkeltperson og enhver indikasjon på AAS sine eller andre personers intensjoner om en enkeltperson.

Hvilken informasjon samler vi inn, hvorfor og hvordan?

1. Hjemmeside

Vi samler inn f.eks. følgende informasjon via nettstedet vårt:

 • kontaktinformasjon, inkl. navn, e-postadresse og telefonnummer hvis du besøker eller surfer på nettsiden vår, som kan inkludere når du ber om markedsføringsinformasjon fra oss (for eksempel hvis du registrerer deg for et nyhetsbrev eller laster ned annet markedsføringsmateriell), deltar i en konkurranse, trekning eller spørreundersøkelse eller hvis du sender oss en forespørsel. Se 'Markedsføring'-delen nedenfor for mer informasjon.
 • din IP-adresse.

Vi bruker denne informasjonen:

 • å forstå dine behov og interesser og å kommunisere med deg for å gi deg tjenester eller informasjon om AAS- og AAS-produkter;
 • for å gjøre det mulig for kunder å bruke AAS-produkter, for eksempel med ditt samtykke, for å gi deg tilgang til vårt markedsføringsmateriell;
 • å forstå dine behov og interesser for å vurdere søknaden din om AAS-produkter, tjenester og materialer der dette kan være relevant;
 • for administrasjon og vedlikehold av databaser der personopplysninger er lagret;
 • for drift og administrasjon av vår virksomhet;
 • å overholde og vurdere samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter og interne retningslinjer og prosedyrer;
 • for løpende vurderinger og forbedringer av informasjonen som vises på nettstedet, med sikte på å sikre at den er brukervennlig og for å forhindre potensielle avbrudd eller cyberangrep; og
 • å utføre analyser som kreves for å oppdage skadelig informasjon og forstå hvordan dette kan påvirke IT-systemet ditt.

Hva skjer hvis vi ikke mottar denne informasjonen:

Hvis du unnlater å gi oss den nødvendige informasjonen, vil vi ikke kunne sende deg markedsføring eller annet mediemateriale du måtte be om.

2. Sosiale medier

Vi samler inn personopplysninger fra sosiale medier-leverandører (inkludert, men ikke begrenset til, Facebook, YouTube, Twitter og Instagram) for å markedsføre produktene våre. Vi mottar navn/brukernavn, innlegg og all annen informasjon du gir oss gjennom din interaksjon med våre sider/grupper på disse sosiale mediene.

Vi bruker denne informasjonen:

 • å kontakte deg i forbindelse med konkurranser;
 • å forstå dine behov og interesser;
 • å kommunisere med deg for å tilby tjenester til deg eller informasjon om AAS- og AAS-produkter;
 • å overholde og vurdere samsvar med gjeldende lover, regler og forskrifter og interne retningslinjer og prosedyrer;

Vær oppmerksom på at våre sosiale medier-kontoer kan administreres av et selskap som spesialiserer seg på dette området, som handler på våre vegne. Se avsnittet 'Hvem andre har tilgang til informasjonen din' for mer informasjon.

Hva skjer hvis vi ikke mottar denne informasjonen:

Hvis du unnlater å gi oss den nødvendige informasjonen, vil du ikke kunne samhandle med våre sosiale medier-sider (avhengig av type sosiale medier) og du vil ikke kunne delta og/eller motta premier i konkurranser.

3. Jobbsøkere

Når du søker jobb hos AAS, vil informasjonen din samles inn og brukes i samsvar med våre retningslinjer for behandling av kandidaters personopplysninger, som du finner på følgende lenke: . Hvis du ønsker å se retningslinjene for behandling av kandidaters personopplysninger på dansk, vennligst ta kontakt

Rettslig grunnlag for databehandling

Uansett hvordan vi bruker personopplysninger, sikrer vi at vår bruk er i samsvar med gjeldende lovgivning og at lovgivningen tillater og krever at vi bruker personopplysninger av mange forskjellige grunner.

Vi bruker kun dine personopplysninger til de tiltenkte formålene som er angitt ovenfor. Vi samler kun inn nødvendig informasjon og alltid i samsvar med gjeldende lover om behandling av personopplysninger. Hvis det av en eller annen grunn er nødvendig å endre måten vi behandler informasjonen din på, vil vi oppdatere denne policyen. Vi anbefaler derfor at du sjekker nettstedet vårt med jevne mellomrom for eventuelle endringer i denne policyen.

Hvor lenge lagrer vi informasjonen din?

Vi lagrer denne informasjonen så lenge vi trenger å behandle den for formålene som informasjonen opprinnelig ble samlet inn for. Våre retningslinjer for oppbevaring av informasjon er utarbeidet i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter. Vi lagrer informasjon i minimumsperioden som kreves av loven og fjerner informasjonen dersom loven krever det etter en spesifisert tidsperiode.

Markedsføring

Vær oppmerksom på at markedsføring kan utføres av oss eller av et selskap spesialisert på feltet, dersom dette anses hensiktsmessig. Informasjonen vi samler inn om deg inkluderer (men er ikke begrenset til) navn, e-post, fødselsdato, adresse, telefonnummer (fasttelefon og/eller mobilnummer), dine preferanser og interesser eller annen informasjon du gir oss eller gir oss tilgang til å. Hvis du er under 18 år, må du innhente samtykke fra foreldre eller foresatte før du kan delta i en konkurranse eller andre aktiviteter.

Hvis du handler for forretningsformål, bruker vi dine personopplysninger til disse formålene basert på våre legitime interesser. Ellers bruker vi kun dine personopplysninger til de formålene du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til. Dine personopplysninger vil kun bli brukt til de formålene du ga dem til oss, dvs. for at du skal motta markedsføringsmateriell eller motta en premie i en konkurranse, og de vil ikke bli brukt til noe annet formål med mindre vi mottar ditt uttrykkelige samtykke.

Hvem andre har tilgang til informasjonen din

I de fleste tilfeller er din personlige informasjon kun tilgjengelig for AAS-personell i samsvar med deres stillingsbeskrivelse og forretningsbehov. Imidlertid kan vi i visse tilfeller utveksle informasjon med tredjeparter:

 1. Vi kan utveksle personopplysninger med våre konsernselskaper (inkludert våre morselskaper) som en del av en rekrutteringsprosess. Dette kan til tider inkludere overføring av dine personopplysninger til USA eller Storbritannia, som er landene der våre morselskaper er lokalisert. Se deres respektive retningslinjer for behandling av personopplysninger her og her
 2. Dersom du sender oss CV eller andre personopplysninger vedr et stillingsannonse eller for fremtidig referanse, kan vi dele informasjonen din med spesialiserte rekrutteringsbyråer og bakgrunnssjekkfirmaer. Du vil bli informert om dette på forhånd og det vil kun gjøres med ditt samtykke.
 3. I noen tilfeller blir markedsføringskampanjene våre utført av en tredjepart som spesialiserer seg på dette feltet. Vi sikrer at markedsføringsspesialisten overholder alle våre retningslinjer for databehandling og at all behandling av personopplysninger er lovlig og skjer i samsvar med dine rettigheter.
 4. Vær oppmerksom på at våre sosiale mediekontoer kan administreres av oss eller av et spesialistselskap som handler på våre vegne og under spesifikke instruksjoner. I slike tilfeller vil spesialbyrået behandle dataene dine i henhold til spesifikke instruksjoner mottatt fra oss.
 5. Hvis det er lovpålagt av AAS, kan selskapet dele informasjon om sine brukere (inkludert personopplysninger) på forespørsel fra myndigheter som gjennomfører en undersøkelse, eller for å bekrefte eller håndheve overholdelse av retningslinjene som styrer nettstedet vårt, og gjeldende lovgivning. Vi kan også avsløre slik brukerinformasjon når dette etter vår mening er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare våre rettigheter eller for å beskytte eller håndheve rettighetene og interessene til våre brukere eller andre, samt sikkerheten til nettstedet.
 6. AAS kan gi informasjon om ikke-identifiserende, aggregert brukerstatistikk til tredjeparter for en rekke formål, inkludert å beskrive AAS sine tjenester til potensielle forretningspartnere og andre tredjeparter.

Overføring av nettsiden

Uten på noen måte å begrense rettighetene AAS har oppgitt ovenfor, forbeholder AAS seg retten til, ved en «forretningsendring», å kunne overføre informasjon som selskapet samler inn, inkludert, uten begrensning, personopplysninger, til en eventuell tredjemann. part som overtar , erverver eller som på annen måte er autorisert til å ta kontroll over denne nettsiden. Forutsetningen for dette er at en slik tredjepart har samtykket i å bruke dine personopplysninger i samsvar med tiltak som gir i det vesentlige samme eller større beskyttelse enn de som er angitt i denne policyen.

Forretningsendring

AAS forbeholder seg retten til å videreformidle, utveksle og/eller på annen måte overføre brukerinformasjon, inkludert, men ikke begrenset til, personopplysninger, i forbindelse med fusjon, oppkjøp, fusjon, salg av nesten alle selskapets eiendeler eller i tilfelle annen grunnleggende virksomhetsendring , uavhengig av hvilken form dette kan ha.

Internasjonale overføringer

AAS overfører generelt ikke personopplysninger utenfor landet der de samles inn. Skulle vi ha behov for å overføre slik informasjon, vil vi sørge for at alle internasjonale overføringer av dine personopplysninger er beskyttet og overført ved bruk av nødvendige sikkerhetstiltak i samsvar med alle relevante lover og forskrifter.

Vi kan noen ganger overføre dine personopplysninger til utlandet (til et land utenfor EØS) som en del av ansettelsesprosessen (som nevnt tidligere i denne policyen). Du vil bli informert om dette på forhånd og overføringen vil skje i henhold til selskapets retningslinjer for behandling av
kandidatenes personopplysninger.

Du kan få mer informasjon om beskyttelsen av dine personopplysninger når de overføres utenfor Europa (inkludert en kopi av standard databeskyttelseskontrakter vi har inngått med mottakere av dine personopplysninger) ved å kontakte oss som beskrevet i 'Kontakt oss '-delen nedenfor.

Sikkerhet

AAS tar alle rimelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger ved å ta passende tekniske og prosedyremessige sikkerhetstiltak. Passende kontroller (som begrenset tilgang) er implementert i våre datasystemer. Fysisk tilgang til områder hvor personopplysninger samles inn, behandles eller lagres er begrenset til autoriserte ansatte. Tilgang til sensitive personopplysninger er begrenset til de ansatte som trenger tilgang til dem for å kunne utføre arbeidet sitt. Uautorisert bruk eller avsløring av konfidensiell kundeinformasjon av AAS-ansatte er forbudt og kan føre til disiplinære tiltak. Som en betingelse for ansettelse må AAS-ansatte overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert databeskyttelseslovgivningen.

Disse kontrollene beskytter informasjonen din mot uautorisert tilgang og mot uautorisert endring eller ødeleggelse. Vi ber alle tredjeparter som jobber med oss ​​om å gjøre det samme. All behandling innebærer imidlertid risiko for at uautoriserte parter får tilgang til denne informasjonen, og som et resultat kan ikke AAS fullt ut garantere at slik uautorisert tilgang ikke vil finne sted. Overføring av personopplysninger kan også bli fanget opp av uautoriserte enheter, så vi ber deg være ekstra forsiktig når du sender oss informasjon. Vær også oppmerksom på at overføring av personopplysninger alltid skjer på egen risiko.

Tilgang til personopplysninger

Du har rett til å få informasjon om behandlingen av dine personopplysninger og til å be om tilgang til personopplysningene vi har om deg. Hvis du ønsker å gjøre en forespørsel, vennligst kontakt oss (se "Kontakt oss"-delen nedenfor). I de fleste tilfeller vil vi videresende all informasjon gratis. Vær oppmerksom på at vi kan ha rett til å belaste deg et gebyr i henhold til gjeldende lov hvis forespørselen er overdreven eller gjentatt. Du vil bli informert om dette og du vil få tilgang til informasjonen din forutsatt at du kan bevise din identitet før vi behandler forespørselen din.

Du har rett til:

 • Når som helst rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, dersom det juridiske grunnlaget for behandlingen er basert på ditt uttrykkelige samtykke. Vær imidlertid oppmerksom på at vi fortsatt kan ha rett til å behandle personopplysningene dine hvis vi har et annet juridisk grunnlag for å gjøre det. Det kan f.eks. være nødvendig for å lagre dine personopplysninger for å oppfylle en juridisk forpliktelse;
 • i noen tilfeller for å motta personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og/eller be om at vi sender disse dataene til en tredjepart der dette er teknisk mulig. Vær oppmerksom på at denne retten kun gjelder for personopplysninger du har gitt direkte til AAS;
 • å be om at vi korrigerer dine personopplysninger hvis de er unøyaktige eller ufullstendige;
 • under visse omstendigheter å be om at vi sletter dine personopplysninger. Vær oppmerksom på at det kan være omstendigheter der du ber oss om å slette dine personopplysninger, men hvor vi har juridisk rett til å beholde dem;
 • i visse situasjoner for å motsette seg deg eller be om at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger. Det kan igjen være omstendigheter der du protesterer mot eller ber oss om å begrense vår behandling av dine personopplysninger, men hvor vi har juridisk rett til å avslå en slik forespørsel; og
 • å sende inn en klage til den relevante databeskyttelsesmyndigheten hvis du mener at vi har krenket dine rettigheter.

Du kan alltid kontakte oss hvis du har spørsmål om ovenstående eller andre spørsmål. Du finner vår kontaktinformasjon under "Kontakt oss".

Lenker til andre nettsteder

Vær oppmerksom på at når du navigerer rundt på nettstedet vårt, ser på en e-post eller annet innhold fra AAS, kan du ha muligheten til å klikke på lenker som tar deg utenfor AAS-tjenesten til andre nettsteder eller nettinnhold som ligger utenfor AAS' kontroll. Du kan f.eks. støter på lenker til fansider, programsider fra vår webmaster eller lenker fra sponsorer eller forretningspartnere som kan inneholde AAS-logoen som en del av en felles markedsføringsavtale. Hvis du "klikker" på en slik tredjeparts lenke, vil "klikket" ta deg til en slik tredjeparts nettside eller nettinnhold. AAS har ingen kontroll over og er ikke ansvarlig for innhold du finner på tredjeparts nettsteder du linker til. Denne policyen dekker ikke disse andre nettstedene. Disse andre nettstedene har sin egen informasjonsinnsamling og beskyttelsespraksis, som kan avvike fra AAS sine. Vi oppfordrer deg sterkt til å gjennomgå behandlingspraksisen for personopplysninger som kan gjelde for andre nettsteder du besøker.

Endringer i denne policyen

Vi forbeholder oss retten til å revidere denne policyen når som helst, uten forvarsel til deg, og eventuelle endringer vil tre i kraft umiddelbart etter publisering av den nye versjonen av denne policyen på denne nettsiden. Vi anbefaler deg å sjekke denne nettsiden med jevne mellomrom for eventuelle endringer eller oppdateringer.

Kontakt oss

Hvis du ønsker mer informasjon, eller hvis du har spørsmål om AAS sin håndtering av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på e-post på data databeskyttelse@allaboutsmiles.no eller skriv til oss på:
All About Smiles
Refshalevej 213A
1. 1432 København K

Informasjon om relevant datatilsyn

Vi er vanligvis i stand til å løse spørsmål og bekymringer om behandlingen av personopplysninger raskt og effektivt.
Hvis du ikke er fornøyd med svaret du får fra oss, kan du sende inn en klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5., 1300 København K.

Sist oppdatert:

4 august 2021


Lag en bedre fremtid for deg nå!

M: hei@allaboutsmiles.no
T: +47 67 20 45 19
Contact
M: hei@allaboutsmiles.no
T: +47 988 43 733
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram